Telekalakítás

Változási vázrajz telekalakításhoz:

A telekalakítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról változási vázrajzot kell készíteni. A vázrajzok készítése során a telekalakításra, valamint a kisajátításra vonatkozó jogszabályok előírásait is figyelembe kell venni.” 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 27. § 1.

Ide tartozik a megosztás, összevonás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztás.

Eljárás menete:

Megrendeléskor mellékelni kell a nyilatkozatot arról, hogy nincs folyamatban az ingatlan határvonalával, vagy területével kapcsolatos bírósági eljárás.

Ezt követi a földhivataltól a hiteles adatok beszerzése, melynek díja a földrészlet területének függvényében a következő:

  • ha a telekalakítással érintett terület kisebb, mint 10 hektár, akkor 6.000 Ft

  • ha a telekalakítással érintett terület 10-50 hektár, akkor 10.000 Ft

  • ha a telekalakítással érintett terület nagyobb, mint 50 hektár, akkor 12.000 Ft

Amennyiben egynél több összefüggő (közös határvonallal rendelkező) földrészlet érintett a telekalakítással, akkor

  • megosztásnál a legnagyobb terület díján felül a második összefüggő hrsz-tól +3.000 Ft/hrsz, ha a területe kisebb, mint 10 ha, 5.000 Ft 10 ha felett-50 ha-ig, 6.000 Ft 50 ha felett. pl. három földrészlet megosztásánál, melyből egy 11 ha, a másik kettő pedig 4000-4000 m2. A díj 10.000+3.000+3.000=16.000 Ft

  • összevonásnál a legnagyobb terület díján felül a második összefüggő hrsz-tól +1.200 Ft/hrsz, ha a területe kisebb, mint 10 ha, 2.000 Ft 10 ha felett-50 ha-ig, 2.400 Ft 50 ha felett. pl. három földrészletet kell összevonni, melyből egy 11 ha, a másik kettő pedig 4000-4000 m2. A díj 10.000+1.200+1.200=12.400 Ft

Az adatokat 8 napon belül kell megküldenie a földhivatalnak.

Ez alatt az idő alatt előkészítjük a terepi mérést, szükség esetén el is tudjuk végezni. Ekkor történik meg a földrészlet ellenőrző mérése, változás bemérése.

Az adatok megérkezése után már el tudjuk készíteni a szükséges munkarészeket, melyeket beadunk az illetékes járási földhivatalba záradékolásra. A záradékolásra a hivatalnak 21 nap áll rendelkezésére. Díjaösszevonás esetén (a földrészletek számától függetlenül) 2.000 Ft, megosztás esetén:

2-5 földrészletig 2 500 Ft
6-10 földrészletig 3 500 Ft
11-30 földrészletig 6 000 Ft
31-50 földrészletig 7 500 Ft
51-100 földrészletig 11 000 Ft
100 földrészlet fölött 11 000 Ft + 100 Ft/földrészlet

Az ügyintézési határidő a felére csökkenthető 10.000 Ft/hrsz soronkívüli díj megfizetése esetén.

A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet szabályozza.

1. § (1)1 A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a)A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a) Termőföldek 50 hektárig történő birtok összevonási célú telekcsoport újraosztása és telkek egyesítése esetén, amennyiben a kialakítandó földrészletek területe nem lesz kisebb a változás előtti területtől, érintett ingatlanként a kialakuló földrészletek számát kell figyelembe venni.

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály határozza meg.