Szolgalom

Változási vázrajz szolgalomhoz, vezetékjoghoz:

Az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos szolgalmi joggal érintett csak egyenes vonalak határolhatják, és nagysága nem lehet egy négyzetméternél kisebb.” 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 31. § 2.

Vezetékjogot kell alapítani, ha csak a terhet szeretnénk az adott területre bejegyeztetni (pl. gázvezeték). Telki szolgalmi jog esetében (pl. szennyvíz vezeték) a szolgáló (ellátó, ahol a vezeték megy), és az uralkodó (ellátott) telek tulajdoni lapjára is bejegyzik a változást.

Eljárás menete:

Megrendeléskor mellékelni kell a tervezett vezeték nyomvonalát, adatait, biztonsági övezetének méretét.

Ezt követi a földhivataltól a hiteles adatok beszerzése, melynek díja a földrészlet területének függvényében a következő:

  • ha a földrészlet területe kisebb, mint 10 hektár, akkor 4.000 Ft

  • ha a földrészlet területe 10-50 hektár, akkor 8.000 Ft

  • ha a földrészlet területe nagyobb, mint 50 hektár, akkor 9.000 Ft

Amennyiben egynél több összefüggő (közös határvonallal rendelkező) földrészletet érint a változás, akkor a legnagyobb terület díján felül a második összefüggő hrsz-tól +800 Ft/hrsz, ha a területe kisebb, mint 10 ha, 1.600 Ft 10 ha felett-50 ha-ig, 1.800 Ft 50 ha felett. pl. három földrészletet kell kitűzni, melyből egy 11 ha, a másik kettő pedig 4000-4000 m2. A díj 8.000+800+800=9.600 Ft

Az adatokat 8 napon belül kell megküldenie a földhivatalnak.

Ez alatt az idő alatt előkészítjük a terepi mérést, szükség esetén el is tudjuk végezni. Ekkor történik meg a földrészlet ellenőrző mérése, és a változás felmérése.

Az adatok megérkezése után már el tudjuk készíteni a szükséges munkarészeket, melyeket beadunk az illetékes járási földhivatalba záradékolásra. A záradékolásra a hivatalnak 21 nap áll rendelkezésére. Díja egy földrészlet esetén 500 Ft, minden további földrészlet után további 150 Ft/földrészlet. Az ügyintézési határidő a felére csökkenthető 10.000 Ft/hrsz soronkívüli díj megfizetése esetén.

Az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 6.600 Ft-os költségét helyrajzi számonként kell megfizetni.

Ügyvédi okirat szükséges – ha minden telek egy személy tulajdonában van, önmagával nem köthet telki szolgalmi jogra szerződést