Használati megosztás

Változási vázrajz használati megosztáshoz:

Az elkülönülő használattal érintett területrészeket római számokkal kell megjelölni. A vázrajzot a telekalakítási vázrajz előírásai szerint kell elkészíteni, és fel kell tüntetni az egyes részek területét és jogosultját. A vázrajzot az „Ez a vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetésre nem használható!” záradékkal kell ellátni” 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 39. § 1-2.

Akkor célszerű ezt a megoldást választani, ha a földrészlet területének kis mérete miatt, vagy a többi tulajdonos társ eltérő igénye miatt a megosztás nem lehetséges. Ez a változás az ingatlan-nyilvántartáson nem vezethető át, csupán a földrészleten belüli jogokat, kötelezettségeket rögzíti.

Eljárás menete:

Megrendeléskor mellékelni kell a nyilatkozatot arról, hogy nincs folyamatban az ingatlan határvonalával, vagy területével kapcsolatos bírósági eljárás.

Ezt követi a földhivataltól a hiteles adatok beszerzése, melynek díja a földrészlet területének függvényében a következő:

  • ha a telekalakítással érintett terület kisebb, mint 10 hektár, akkor 4.000 Ft

  • ha a telekalakítással érintett terület 10-50 hektár, akkor 8.000 Ft

  • ha a telekalakítással érintett terület nagyobb, mint 50 hektár, akkor 9000 Ft

Amennyiben egynél több összefüggő (közös határvonallal rendelkező) földrészlet érint a változás, akkor a legnagyobb terület díján felül a második összefüggő hrsz-tól +2000 Ft/hrsz, ha a területe kisebb, mint 10 ha, 4000 Ft 10 ha felett-50 ha-ig, 4.500 Ft 50 ha felett. pl. három földrészlet megosztásánál, melyből egy 11 ha, a másik kettő pedig 4000-4000 m2. A díj 8.000+2.000+2.000=12.000 Ft

Az adatokat 8 napon belül kell megküldenie a földhivatalnak.

Ez alatt az idő alatt előkészítjük a terepi mérést, szükség esetén el is tudjuk végezni. Ekkor történik meg a földrészlet ellenőrző mérése, változás bemérése.

Az adatok megérkezése után már el tudjuk készíteni a szükséges munkarészeket, melyeket beadunk az illetékes járási földhivatalba záradékolásra. A záradékolásra a hivatalnak 21 nap áll rendelkezésére. Díja egy földrészlet esetén 500 Ft, minden további földrészlet után további 150 Ft/földrészlet. Az ügyintézési határidő a felére csökkenthető 10.000 Ft/hrsz soronkívüli díj megfizetése esetén.