Épület feltüntetése

Változási vázrajz épületfeltüntetéshez és megszüntetéshez:

Az épület feltüntetéséről készített változási vázrajz az állami ingatlan-nyilvántartási térképi alapadat tartalmon túlmenően tartalmazza az új vagy változott épületet, az utcanevet és a házszámot.” 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 28. § 1.

Ez az új, átépített vagy lebontott épület térképi átvezetését jelenti.

Új épület feltüntetése:

(2) Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek azonos a tulajdonosa, akkor csak a záradékolt változási vázrajzra, az épületről szóló használatbavételi engedélyre, vagy hatósági bizonyítványra, vagy fennmaradási engedélyre van szükség, és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 6.600 Ft-os költségét kell még megfizetni.

36. § (1) Ha a földrészletnek és a rajta lévő épületnek részben vagy egészben nem azonos a tulajdonosa (Egyéb Önálló Ingatlan EÖI), akkor az előbbieken kívül szükség van még egy ügyvéd által készített okiratra is, és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés 6.600 Ft-os költségét kétszer kell megfizetni, mert az új épület is külön hrsz-ot kap.

Épület megszüntetése (bontás):

29. § (1) Épület megszüntetési vázrajzot csak az építésügyi hatóság által kiadott jogerős bontási engedély birtokában az épület fizikai elbontása után lehet az ingatlanügyi hatósághoz záradékolásra benyújtani.

Eljárás menete:

Megrendeléskor mellékelni kell az épületről szóló használatbavételi engedélyt, vagy fennmaradási engedélyt.

Ezt követi a földhivataltól a hiteles adatok beszerzése, melynek díja a földrészlet területének függvényében a következő:

  • ha a földrészlet területe kisebb, mint 10 hektár, akkor 4.000 Ft

  • ha a földrészlet területe 10-50 hektár, akkor 8.000 Ft

  • ha a földrészlet területe nagyobb, mint 50 hektár, akkor 9.000 Ft

Az adatokat 8 napon belül kell megküldenie a földhivatalnak.

Ez alatt az idő alatt előkészítjük a terepi mérést, szükség esetén el is tudjuk végezni. Ekkor történik meg a földrészlet ellenőrző mérése, új épület(ek) felmérése, régiek ellenőrzése.

Az adatok megérkezése után már el tudjuk készíteni a szükséges munkarészeket, melyeket beadunk az illetékes járási földhivatalba záradékolásra. A záradékolásra a hivatalnak 21 nap áll rendelkezésére. Díja 800 Ft/épület. Az ügyintézési határidő a felére csökkenthető 10.000 Ft soronkívüli díj megfizetése esetén.

Sima épület feltüntetés, bontás esetén ezután a záradékolt példányokat az ügyfél kérésére fel is töltjük az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY), majd az igazolással együtt átadjuk a megrendelőnek. Egyéb Önálló Ingatlan (EÖI) esetén a vázrajzokat az Ügyvéd részére kell eljuttatni.